มาตรการควบคุมหลังยกระดับเตือนภัยโควิดระดับ 4 ทั่วประเทศ
– งดเข้าสถานที่เสี่ยง
– งดทานอาหารร่วมกัน ดื่มสุราในร้าน
– เลี่ยงไปซื้อของที่มีคนจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้าง
– เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน
– งดร่วมกิจกรรม กลุ่มตามเกณฑ์ต่างๆ
– มาตรการทำงานที่บ้านให้ได้ร้อยละ 50-80
– ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดหากจำเป็นใช้รถยนต์ส่วนตัว
– เลี่ยงไปต่างประเทศ
– หากเข้าประเทศต้องปรับตัวในสถานที่กักกัน

[อ้างอิงภาพจากเพจ MGR online ภาคใต้]