กทม.อัพเดทเบอร์แจ้งผู้ป่วยโควิด เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลในกรุงเทพฯ
*สายด่วน สปสช. 1330 กด 14
*สายด่วน 1669 กด 2
*สายด่วยโควิด (EOC) 50 เขต
ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19