ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) พร้อมย้ำช่วยกันลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และทิ้งลงถังอย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3H3d8gb

[ข้อมูลจากกรมอนามัย]