สธ. แนะนำเด็กอายุมากกว่า 5 ปี หากติดเชื้อโควิด รักษาแบบ Home Isolation ได้
ขอคำแนะนำการรักษา/ลงทะเบียน โทร. 1330
🌡 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ให้การยืนยัน เด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป หากติดเชื้อโควิด มีอาการไข้ มีน้ำมูก ผู้ปกครองสามารถดูแลด้วยตนเองในระบบ Home Isolation
📞 โดยประสานและลงทะเบียนที่หมายเลข 1330 เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติในการรักษา
[ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข และเพจไทยรู้สู้โควิด]