กรมควบคุมโรค ย้ำเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเด็กเล่นน้ำ พร้อมแนะ วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุเด็กจมน้ำ
https://is.gd/xEc2CV

[ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค]