4 ข้อปฏิบัติ การเฝ้าระวังและติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี

[ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข]