👉🏻4 ข้อปฏิบัติการใช้ชุดตรวจ ATK ในนร.กรณีจำเป็น

 

[ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข]