การใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาโรคโควิด-19 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
 
[ข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]