ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงจะเปิดบริการลงทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และเก็บตกสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3 )

[ข่าวจากเพจศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ]

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข
มีการจัดสรรและกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศ
ได้ให้บริการวัคซีนในทุกเข็ม
จนเพียงพอต่อความต้องการแล้ว
ตลอดจนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ได้ให้บริการแก่ #คนเดิมบางซื่อ
หรือผู้ที่เคยรับบริการฉีดวัคซีนสองเข็ม
ที่ศูนย์ฯบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
จึงจะเปิดบริการลงทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in)
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง
และเก็บตกสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3 )

โดยเป็นผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 2 มาแล้ว #ไม่เคยได้รับเข็มที่3
จากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศไทย
ในชนิดวัคซีน
เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm)
ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm – Sinovac/Sinopharm)
โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)
ในสูตร AA (AstraZeneca – AstraZeneca)
และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca)
กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm – Pfizer)
กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)
ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm – Moderna)
โดยสูตร AA, SA, SP, SM
ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
ในสูตร PP (Pfizer – Pfizer)
และสูตร AP (AstraZeneca – Pfizer)
โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน

Walk-in มารับบริการเข็มที่3
ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้า
ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
รอคิวที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2 และ 3
ทุกวัน เวลา 9.00 – 16.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ
1.เข็มที่ 4 ผู้ใหญ่ และเด็ก 5-11 ขวบที่จะรับไฟเซอร์ฝาส้ม
ยังต้องลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือล่วงหน้าเหมือนเดิม
มีคิวจองว่างทุกเครือข่าย ตลอดเดือน
2. เข็มที่สามารถ walk-in ได้คือเข็ม 1 / 2 / 3
3. #คนเดิมของบางซื่อ
ที่ตกหล่นยังไม่ได้มาฉีดเข็มที่ 3
สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันที่ท่านสะดวก
โดยแสดงนัดจาก แอพVaccineบางซื่อ /sms เดิม ได้เลย