ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องทำอย่างไร
– ถ้ามีอาการ ให้ตรวจ ATK ทันที
– ถ้าไม่มีอาการ ควรกักตัว 7 วัน
สังเกตอาการต่ออีก 3 วัน
และตรวจต่อเนื่องในช่วง 3-5 วัน หลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
ที่มา กรมควบคุมโรคและเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19