🌎 สถานการณ์โควิดต่างประเทศ 🌎
🇨🇳 จีน อนุมัติใช้ยา Paxlovid ชนิดรับประทานรักษาโควิดในผู้ใหญ่
สนง.บริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งชาติจีน อนุมัติใช้ยา Paxlovid ยาต้าน COVID ชนิดรับประทานของบริษัท Pfizer Inc. ในการรักษาเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอาการป่วยจาก COVID ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้ Paxlovid เป็นยาต้าน COVID ชนิดแรกที่ได้รับอนุมัติใช้ในจีน โดยจะมีการศึกษายาดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนอนุมัติใช้เต็มรูปแบบต่อไป ก่อนหน้านี้ มีการอนุมัติใช้ยา Paxlovid ในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และอิสราเอล
🇹🇼 ไต้หวัน ทดสอบวัคซีน mRNA ที่วิจัยขึ้นเองสำเร็จ พบสร้างภูมิคุ้มกันมากกว่าวัคซีนอื่นถึง 37 เท่า
ไต้หวัน ระบุสถาบัน Academia Sinica ประสบความสำเร็จในการทดสอบวัคซีนป้องกันโรค COVID ชนิด mRNA ที่วิจัยและพัฒนาขึ้นเองกับหนูทดลอง โดยพบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันมากกว่าวัคซีนป้องกันโรค COVID อื่นที่มีใช้ในปัจจุบันถึง 37 เท่า
ที่มา : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ