สธ.ชวนหญิงไทย ตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง
✅ง่าย สะดวก
✅ตรวจเองได้ที่บ้าน
✅ไม่ต้องเขินอาย
✅ไม่เจ็บ
ขั้นตอนเพียง
👉1. รับชุดตรวจได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และรพ.มะเร็งทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ รพ.มะเร็งลำปาง รพ.มะเร็งอุดรธานี รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รพ.มะเร็งลพบุรี รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี รพ.มะเร็งชลบุรี และ รพ.มะเร็งสุราษฏ์ธานี
👉2. เก็บสื่งส่งตรวจได้เองที่บ้านตามคำแนะนำ
👉3.ส่งชุดตรวจกลับไปตรวจที่ โรงพยาบาล
👉4.รอรับการแจ้งผลตรวจผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือทางไปรษณีย์
👉5.หากพบความผิดปกติ เข้าสู่ระบบการวินิจฉัยและการรักษาได้ตามสิทธิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
💥หลักเกณฑ์การขอรับชุดตรวจ💥
– หญิงไทยอายุ 30-60 ปี และไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเกิน 5 ปี
💛หรือสามารถ ตรวจคัดกรอง ตามระบบปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา💛
” รู้เร็ว รักษาเร็ว เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต”
[ที่มา เพจกระทรวงสาธารณสุข]