การกิน”ปลาหมึกชอต”เสี่ยงได้รับเชื้ออหิวาต์เทียม ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ตามโคลนตมในทะเลหรือตามชายฝั่ง
✔ควรปรุงให้สุก โดยใช้ความร้อนอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อโรคนะคะ

[ข้อมูลจากเพจกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข]