ชุดตรวจ ATK ทิ้งแบบไหนให้ถูกต้อง ไม่ปนเปื้อน
.
ใครหลายคนมักจะกังวลว่าตัวเองจะติด Covid-19 แล้วหรือยัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเช็กอาการด้วยการตรวจ Covid-19 แบบ ATK แทนแบบ RT-PCR เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่รู้ไหมว่า ATK ที่ใช้แล้ว ไม่ว่าผลของคุณจะปรากฏออกมาแบบไหน ก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องรอบคอบมากขึ้นเมื่อทิ้งไป เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง และเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บ
.
กรมอนามัย ได้ให้ข้อมูลการทิ้ง ATK ที่ใช้แล้วควรใส่ถุงขยะสีแดง 2 ชั้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยชั้นแรกมัดปากถุงให้แน่น และฉีด/พ่นสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงด้วย เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm สำหรับถุงขยะชั้น 2 ก็ให้ทำตามขั้นตอนแรกเช่นกัน ก่อนจะนำถุงขยะไปยังจุดพักขยะที่จัดไว้ และล้างมือให้สะอาด
.
ที่มา : เพจ Anti-Fake News Center Thailand และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข