อาการหลงเหลือหลังจากหายป่วยโควิด 19 หรือเรียกว่า ภาวะ Long Covid
[ข้อมูลจากเพจกรมการแพทย์]
กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก เผยภาวะ Long Covid คือ อาการที่หลงเหลืออยู่ของเชื้อโควิด 19 ซึ่งพบหลังจากหายป่วย หากพบว่าอาการส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ควรพบแพทย์ เพื่อขอรับคำปรึกษา