คนทำงานปฏิบัติตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด
ที่มา : กรมการแพทย์และเพจไทยรู้สู้โควิด