สวช. เปิดเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ วัคซีน mRNA ฉีดในเด็ก 5-11 ปี: เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญติดตามรับชมการเสวนาวิชาการออนไลน์ วัคซีน mRNA ฉีดในเด็ก 5-11 ปี: เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ทาง Facebook Live: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (https://www.facebook.com/nvikm)
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครองในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน mRNA ความสำคัญในการได้รับวัคซีน รวมถึงการควบคุมการป้องกันโรคโควิด 19 ในระบบโรงเรียน โดยมี นพ. นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมเปิดงาน
พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ :
> ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
> นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย
> พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดำเนินรายการ
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุขและเพจไทยรู้สู้โควิด
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ