แนะนำวิธีใช้ ATK ชนิดตรวจน้ำลาย
ATK ชนิดตรวจน้ำลาย ต้องผ่านประเมิน อย.
ก่อนใช้อ่านคำแนะนำตามคู่มือ
ไม่แปรงฟัน ไม่ใช้น้ำยาบ้วนปาก ไม่กินอาหาร ของขบเคี้ยว ดื่มน้ำ
ครึ่งชั่วโมงก่อนเก็บน้ำลายตรวจ
ที่มา : นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์