🔸แนะนำวิธีการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ถูกต้อง เพื่อควบคุมปริมาณโซเดียมเลี่ยงเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หัวใจทำงานหนักทำให้เกิดหัวใจวายได้