แนวทางฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของไทย
– สูตรหลัก
– สูตรทางเลือก
– กระตุ้นเข็ม 4
**วัคซีน Moderna สามารถเป็นเข็มกระตุ้นแทนวัคซีน Pfizer ได้ทุกสูตร

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ