การซื้อสินค้า “ร้านสะดวกซื้อ”
ปลอดภัยจาก Covid-19 เมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน

#โควิด19
#COVID19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]