ศบค. เตือน !!! อัตราค่าปรับผู้ไม่สวมหน้ากาก ทำให้โควิดแพร่ระบาด

ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท
ครั้งที่ 2 มากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

ที่มา ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ