5 พฤติกรรมเสี่ยงโควิด 19 ช่วงเทศกาลตรุษจีน

[ข้อมูลจากเพจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข]