กินยาพร้อมนม ได้ผลหรือไม่ ?
[ข้อมูลจากเพจคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]
.
.
.
ติดตามสาระความรู้ด้านการใช้ยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/