🏮🧧🎉 ตรุษจีนสุขใจ ปลอดภัยจาก ไข้หวัดนก🎉 🧧🏮
ด้วยมาตรการ “เลือก หลีก ล้าง”

#ตรุษจีน
#ไข้หวัดนก
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]