📍รวม 13 จุด ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 เข็มกระตุ้น (Booster Dose) 💉 ในพื้นที่ปริมณฑลและเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ (10 จังหวัด)

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะประสานวันนัดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม3 กับทางนายจ้าง/สถานประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบ e-Service ไว้เรียบร้อยแล้วโดยตรง