ประชาชนทั่วไป 10 จังหวัดท่องเที่ยว ติดเชื้อสูง รับวัคซีนเข็ม 4 ได้ เงื่อนไขฉีดเข็ม 3 ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดแผนการบริหารวัคซีนป้องกันโควิด-19 เดือน ก.พ. 65 ซึ่ง ศบค. เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้กับประชาชนในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง จากเดิมที่ให้ฉีดเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยง สำหรับวัคซีนเข็ม 4 ที่จะฉีดให้นั้น กรณีฉีดเข็ม 1 – 2 เป็น Sinovac เข็ม 3 เป็น AstraZeneca เข็ม 4 จะแนะนำเป็น AstraZeneca ขณะที่ คนที่ฉีดเข็ม 1 – 2 เป็น AstraZeneca เข็ม 3 เป็น Pfizer เข็ม 4 จะแนะนำเป็น Pfizer
ทั้งนี้ ประชาชนที่รับวัคซีนเข็ม 3 ไปแล้วเกิน 3 เดือน สามารถเข้ารับเข็ม 4 ได้ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามารับเข็ม 4 โดยสามารถติดตามข้อมูลในจังหวัดของตน
สำหรับ 10 จังหวัดที่ประชาชนสามารถเข้ารับเข็ม 4 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา
กลุ่มที่ 2 พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว หรือมีการระบาด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี และ ปทุมธานี
ที่มา : ไทยคู่ฟ้าและไทยรู้สู้โควิด