ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อสัมผัสใกล้ชิดผู้เสี่ยงสูง ?

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ