โรงพยาบาลกลาง เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 3 ชนิดไฟเซอร์ วันที่ 24 มกราคม 2565
– เป็นบุคคลในกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือต่างด้าวที่มีบัตรสีชมพู
ลงทะเบียนได้ที่ จุดลงทะเบียนวัคซีน ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เวลา 8.00-15.00 น. ในวันราชการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ : เป็นการลงทะเบียนจองคิวนัดรับวัคซีน เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันฉีดในใบนัดอีกครั้ง
ที่มา : PR รพ.กลาง โรงพยาบาลกลาง และเพจไทยรู้สู้โควิด