พฤติกรรมที่บ่งบอกว่ากำลังเครียด
– ไม่กล้าออกไปไหน
– กลัวทุกคนรอบตัว
– งดเสพสื่อ
วิธีการจัดการความเครียด
– ออกจากบ้านไปเดินหน้าบ้านหรือพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน สวนสาธารณะที่คนไม่มาก
– ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนทางโทรศัพท์หรือออนไลน์
– ติดตามข่าววันละ 1-2 ครั้ง จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
[ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital]