[คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19]
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ
.
[ข้อมูลจากเพจไทยรู้สู้โควิด]