Work from Home อย่างไรไม่ให้เสียสุขภาพ และป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม
.
วัยทำงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และสถานที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสรีระในช่วง Work Form Home เพื่อป้องกัน การเกิดออฟฟิศซินโดรมที่จะตามมาได้ โดยให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมขณะทำงานด้วย 6 วิธี ดังนี้
.
1. ปรับความสูงของเก้าอี้และโต๊ะให้เหมาะสม นั่งสบาย
2. หากใช้คอมพิวเตอร์ กึ่งกลางของจอ ควรอยู่ในระดับสายตาการพิมพ์งาน แป้นคีย์บอร์ด ควรอยู่ในระดับข้อศอก การใช้เมาส์ข้อมือควรอยู่ในแนวตรง และสามารถเคลื่อนไหวได้ แบบไม่จำกัดพื้นที่
3. ขณะนั่งทำงาน ควรนั่งหลังตรงชิดขอบด้านในของเก้าอี้ ควรละสายตาจากคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 1 ชั่วโมง เปลี่ยนท่าการทำงาน และยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือและแขน ทุก 1 ชั่วโมง
4. ปลูกต้นไม้ในร่ม ช่วยดูดซับสารพิษและเป็นที่พักสายตาจากการจ้องมองจอคอมพิวเตอร์
5. กินอาหารให้ตรงเวลา ครบ 5 หมู่
6. ควรเปิดหน้าต่างที่บ้านเพื่อให้อากาศ หมุนเวียนถ่ายเทบ้าง อย่างน้อยในตอนเช้าและพักกลางวัน
.
ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ Anti-Fake News Center Thailand

https://www.facebook.com/AntiFakeNewsCenter/photos/a.113638500070332/665669884867188