📌เนื้อจระเข้ ต้องบริโภคแบบปรุงสุกทุกครั้ง ในช่วงนี้เนื้อหมูราคาแพงขึ้น ผู้บริโภคอาจเลือกแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆเช่น ปลา ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ ควบคู่กับการบริโภคผัก ผลไม้ นม เพื่อให้ได้อาหารครบหมู่
[ข้อมูลจากเพจกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://www.facebook.com/anamaidoh/posts/4801373163316385]