ระวังเก็บเจลแอลกอฮอล์ในรถเสื่อมคุณภาพ
.
ยุคโควิดแบบนี้ ที่ไหนๆ ก็มีแอลกอฮอล์ หรือไม่ก็เจลแอลกอฮอล์อยู่ทุกที่ แน่นอนว่าในรถแทบทุกคันก็มีแอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์เช่นกัน แต่การเอาแอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในรถอาจทำให้ประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์ลดลงได้ โดยปกติแอลกอฮอล์สามารถระเหยได้ง่ายอยู่แล้ว การเก็บแอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในที่ร้อน อาจจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหยรั่วออกมา ทำให้ปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นั้นลดลง
.
ดังนั้นหากคุณต้องจอดรถตากแดด เราขอแนะนำว่าไม่ควรทิ้งแอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในรถ เพราะเมื่อความเข้มข้นของแอลกฮอล์ลดลง ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโควิด-19 ก็ลดลงด้วยนั่นเอง สำหรับการเก็บเจลแอลกอฮอล์ ควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นแสงแดด และเก็บให้พ้นเปลวไฟ เพื่อคงประสิทธิภาพ และใช้ได้ผลมากที่สุด
.
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา