1. WFH (Work From Home) สำหรับทุกพื้นที่: ไม่ขยายระยะเวลา WFH /ตามที่หน่วยงานเห็นเหมาะสม

2. มาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง
– จำกัดเวลาไม่เกิน 23.00 น. (ปรับจากเดิม 21.00 น.)
– ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ COVID Free Setting

3. มาตรการสำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ปรับมาตรการตามที่กำหนด ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ได้เมื่อพร้อม

4. มาตรการสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง
-กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) 7 วัน ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 วันที่ 5 -6 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย
(.)หากพบติดเชื้อให้ โทร. 1330 รับการดูแลแบบแยกกักที่บ้าน (Home Isolation)
(.)หากไม่พบเชื้อ ให้สังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) ต่ออีก 3 วัน
(.)ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ