การอยู่ร่วมบ้านกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในช่วงโควิดระบาด

> แยกห้องนอนผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียง ออกจากคนอื่น
หากพื้นที่จำกัด ให้ใช้แผ่นกั้นห้อง หรือผ้าม่าน และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
>แยกของใช้และการทำความสะอาด แยกภาชนะ และเครื่องใช้เป็นส่วนตัวรวมถึงการทำความสะอาด
>กำหนดพื้นที่แยกจากกัน เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
– แยกจุดกินอาหาร พักผ่อน ห้องน้ำ
-กำหนดจุดวางอาหาร สิ่งของให้ผู้สูงวัยมารับด้วยตนเองและวางเจลแอลกอฮอล์ไว้เพื่อล้างมือ
>ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ก๊อกน้ำ
>สังเกตอาการผู้สูงอายุทุกวัน วัดอุณหภูมิวันละ 2 ครั้ง สังเกตอาการหายใจ หากมีการติดเชื้อ อาจซึมลง ทานน้อยลง หายใจเหนื่อย
> ดูแลสภาพจิตใจ คุยกับผู้สูงอายุผ่านโทรศัพท์ วิดีโอคอลหรือถ่ายภาพส่งหากันบ่อยๆ
กรณีดูแลผู้สูงอายุ
-ใช้ผู้ดูแลเพียงคนเดียว ไม่เปลี่ยนคน
-ควรเป็นคนที่อยู่ติดบ้าน ติดต่อคนภายนอกน้อยที่สุด
-สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือทุกครั้ง ที่พยาบาลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
-ผู้สูงอายุที่หายใจลำบากหรือว่าช่วยตนเองไม่ได้ ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยให้
ที่มา ศบค. และเพจไทยรู้สู้โควิด