3 ปัจจัยช่วยสร้าง 3 ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจายของ COVID-19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

[ข้อมูลจากเพจไทยรู้สู้โควิด]