สู้กันต่อระลอกที่ 5 – ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ เป็น “หมอพร้อม station” เรามีกองหนุนเยอะ ไม่กังวลเลย ใครสงสัยว่าติดโควิด มาได้เลย ช่วยเต็มที่✌️
กองหนุน 👇🏻
– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
– สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
– เภสัชอาสาดูแลผู้ป่วยโควิด Home isolation
– นักเทคนิคการแพทย์ จากคณะเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

รับเคส – ตรวจ ATK/PCR – ให้ยาเบื้องต้น – ส่งต่อ – Home isolation